கிணறுகள் தோண்டுவதற்கான மற்றும் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் ஒழுங்குபடுத்துதல் விதிகள்
(Regulation of Sinking of Wells and safety measures)

Regulation of Sinking of Wells

  • ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் தனி நபர் அனுமதி பெறுவதற்கான விண்ணப்ப படிவம் படிவம் "அ" (Form A) உடன் கட்டணமாக ரூ.100/-க்கான வங்கி வரைவோலையுடன் செயல் அலுவலரிடம் விண்ணப்பம் அளிக்க வேண்டும்.
  • விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள், செயல் அலுவலர் விண்ணப்பத்தினை பரிசீலனை செய்து படிவம் "ஆ" வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுடன் அனுமதியளிக்கலாம்.
  • செயல் அலுவலர் விண்ணப்பத்தினை தள்ளுபடி செய்ய முடிவு எடுக்கப்படும் பட்சத்தில் உரிய காரணங்களை எழுத்து மூலமாக விண்ணப்பதாரருக்கு விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் தெரிவிக்க வேண்டும்.
  • மேலும் விண்ணப்ப படிவத்தின் மாதிரி மற்றும் பிற விவரங்கள் கீழே கண்டுள்ள அரசிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் விவரங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பேரூராட்சி அலுவலகத்தினை தொடர்பு கொள்ளவும்.

Contact Us

Terms and Conditions

This website is maintained by Directorate of Town Panchayat. Though all efforts have been made to ensure the accuracy and currency of the content on this website, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. In case of any ambiguity or doubts, users are advised to verify/check with the Department(s) and/or other source(s), and to obtain appropriate professional advice. Under no circumstances will this Department be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this website.

Directorate of Town Panchayatsdoes not guarantee the availability of such linked pages at all times. Directorate of Town Panchayats cannot authorise the use of copyrighted materialscontained in linked websites. Users are advised to request such authorisation from the owner of the linked website.Directorate of Town Panchayats does not guarantee that linked websites comply withIndian Government Web Guidelines.